Humint nedir, nasıl kullanılır? MİT ve CİA'nın kullandığı yöntem detayları

Vezir Ajans Haber | İnsan kaynaklı istihbarat ya da orijinal adıyla Human Intelligence olarak bilinen maskelenmiş ya da legal olarak görev...

Vezir Ajans Haber | İnsan kaynaklı istihbarat ya da orijinal adıyla Human Intelligence olarak bilinen maskelenmiş ya da legal olarak görev yapan istihbarat birimlerinin saha görevlileri ile yürütülen bu yönteme Humint denir.

Humit tamamıyla insana dayalı bir istihbarat şeklidir. Halk arasına karışan bu personel bir kurumda görevli bir personel olabileceği gibi, legal kurumdan bağımsız örtülü ödenekten maaşını alan bordrosuz kişilerde Humit olabilmektedir. Bu kişilere büyük illerde Metropol Muhbirleri, ya da serbest veya inorganil personel de denilebilir.

Bu personel görevin ifası gereği metropollerin belirli noktalarında bulundukları yere göre göreceli olarak değişsede genellikle insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yada belirli önem derecesi yüksek kurumların yakınlarında görevin ifasını kolaylaştıracak şekilde maskelienmiş bir halde çalışırlar. Çeşitli işleri yaparlar. 

Örneğin, simitçi (eskiden gelen bir espri servis mensuplarının ve basın kuruluşlarının onlara taktığı lakapla SMITH'ci gibi...Eskiler hatırlar bir dönem Mr.Smith'ler 5 yıldızlı hotelleri çok mesken tutardı...Hoş bu gelenek aynen devam ediyor ya...Neyse !), boyacı, seyyar manav gibi değişik kılıklarda nokta görevi ifa ederler.

Görevleri akan trafiğin içerisinden şüpheli tanımına uyan, yada kendilerine söylenen ve tanımlanan kişileri izlemek veya belirli bir kurumu gözlem altında tutarak bir üst kademeye yani iletişim kuran kişiye bu raporu düzenli olarak vermektir. Özellikle yabancı sermayeli firmaların yada yabancı misyon temsilcilerinin sürekli gittikleri kulüp, bar yada benzeri yerlerin yakınlarında bulunurlar. Ayrıca bu tip yerleri işleten yerlerde çalışanlarla da yakın temas içerisindedir. Kısacası görevleri tüm olup biteni, giren çıkanı, dedikoduları kısacası istihbarı değere sahip her şeyi iletişimi sağlayan kişi ile raporlarlar.

Yaptıkları iş son derece önemlidir. Zira, özellikle metropollerin kalabalıklığı ve trafiği göz önüne alınırsa her kesin kontrol altına alınamayacağı da bir gerçek olarak ortaya çıkar. Nasıl herkesin başına güvenlik için bir güvenlik görevlisi koyamaz iseniz, her şeyden haberdar olmanızda mümkün değildir. O nedenle metropol gibi yerlerin merkezlerinde yada benzer lokasyonlarda bu tip bir personel bulundurmanız da zorunludur.

En ufak bir şüpheyle metropol görevlisi tarafından ihbar edilen bir şahsı izlemeye aldıklarında belkide çok büyük bir organize suç şebekesini yada bir çeteyi yada bir gizli ajanı deşifre etme şansınızda bu şekilde doğabilir.

Bu aynı zamanda bir yerde toplumun nabzını tutmak, olası korsan gösterileri önceden haber almak, bir örgüte sızmak veya bunun benzeri organizasyonları ve operasyonları yapmak içinde bulunmaz bir fırsattır.

Her zaman dediğimiz gibi teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin yinede insana dayalı istihbarat sistemi iyi ve gelişmiş olmayan her servis yetersizdir. Unutmayalım ki teknoloji sadece bu sistemleri kullanan gizli servislerin elinde bulunmuyor. Bugün örnek vermek gerekirse ABD de yada Rusya'da mafya tipi örgütlerin ellerinde de çok değişik kapsamda ve içerikte ve nitelikte ve sayıda bir sürü dijital silah ve sabotaj ekipmanı, dinleme sistemi hatta biyoloji & kimyasal silah ve düşük etkili nükleer silah bulunmaktadır. Dolayısiyle aynı silahları bu tür illegal organizasyonlarda belirli bir ödeme karşılığı temin etme imkanına ne yazıkki sahiptir.
O yüzden hiç bir gizli servis yada örgüt sadece teknolojik istihbaratı yeterli görmez saha elemanlarını da sıkı bir eğitimden geçirir (eğitimler aşağıdadır...) belirli maskeler ve hayat hikayeleri ile belli noktalara yerleştirir. Bu eğitimden geçen METROPOL GÖREVLİLERİ herkesi aldıkları eğitimlerin ışığında süzer ve değerlendirir. Gözleri, kulakları tüm duyuları hep açıktır. Bölgelerindeki en ufak bir hareketliliği, farklılığı hemen haber alır ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kanallar ile bildirir.

Kişileri veya hedef kurumu şüphe çekmeden sürekli gözlem altında tutar, illegal her durumu delillendirir, gerçek yada sahte delilleri ayırabilir. Hedef kişi/grubun iletişime geçtiği herkesi fotoğraflar, gerekirse hedefe sızar kısacası bölgesinde ON KAPLAN GÜCÜNDEDİR.
Görevin ifası için illegal bir oluşum içerisinde kesinlikle sırıtmaz, verilen her görevi yerine getirir. Kimliğini tehlikeye atacak yada görevin ifasına engel teşkil edecek hiç bir hamle yapamaz. Hatta görevin ifası için uyuşturucu satabilir, ameliyat yapabilir. Tabi bu tür uygulamalar sadece belirli gizli servisler tarafından yapılmaktadır. Zira günümüzde servisler legal ajanları vasıtasiyle illegal operasyon yapamazlar. örneğin bir gizli servis kendi ülkesinde espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı bir servis elemanına sabotaj düzenleyemez. Sadece delillendirir ve PERSONA NON GARATA (İstenmeyen Kişi) ilan ederek sınırdışı yapabilir. Genellikle bu tür operasyonlar soğuk savaş döneminde kalsada halen bazı batılı servisler tarafından uygulanmaktadır.


Yine METROPOL GÖREVLİLERİ suçlu ve birey-kitle psikolojisi konusunda da yetrli donanıma sahip olduklarından koku alma yetenekleri çok gelişmiştir. İlgisini çeken hedef şahıs/lara zarflama (istihbarat terminolojisinde yoklama yada kanca atma) yöntemi ile yaklaşmaya çalışırlar. Bu görevliler kesinlikle şüphe çekmeyecek tipte "tabiki bulundukları bölgenin coğrafi ve etnik yapısına bağlı olarak" olur ve aldıkları eğitimle kimliklerini çok iyi saklarlar. deşifre olsalar bile veya böyle bir ihtimal dühul olduğunda DÜŞME YÖNTEMLERİNİ çok iyi kullanırlar. (Maske kullanımı ve şüpheden arınma)

Bağlı oldukları servisler tarafından gerekmesi halinde sahte bir hayat hikayesine bile (cover story) sahip olabilirler.

Bu görevlileri bulundukları ortamda kendiliğinden tanımanız mümkün değildir. Tanımanız için ya hedef yani izlenen bir kişi yada o organizasyonun içerisinde olmanız gereklidir.

OSINT (OPEN SOURCES INTELLIGENCE) - AÇIK KAYNAKLARA DAYALI İSTİHBARAT
Açık kaynakların kullanıldığı basın, televizyon, radyo, internet ve diğer açık elemanların kullanıldığı istihbarat çeşidi.


SIGINT (SIGNALS INTELLIGENCE) - SİNYAL İSTİHBARATI
Radyo ve elektronik&dijital ekipmanlara dayalı frekans ve haberleşme istihbaratı.


IMINT (IMAGERY - OR IMITATIVE - INTELLIGENCE) - GÖRSEL İSTİHBARAT
Fotoğraf, Uydu Resimleri ve diğer elektronik ve dijital basım ürünleri üzerine yapılan istihbarat.


MASINT (MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE) - SES & AKUSTİK İSTİHBARATI
SIGINT VE IMINT ile sağlanan bir takım teknik formları kullanarak yapılan istihbarat.


İSTİHBARAT ÇARKI NEDİR ;
1.adım-İstihbarat Toplama/Elde etme
2.adım-Değerlendirme ve Analiz
3.adım-İlgili Kuruluşlara Dağıtma
4.adım-Önlem ve Siyaset Geliştirme

Bir ajanın bilmesi gereken temel prensipler
İstihbarat biliminin dünyanın hiç bir yerinde -kamuya açık- olarak bir öğrenim merkezi yoktur. Tüm adaylar öncelikle kişilik, beceri, stres, genel kültür, yabancı dil, kendini ifade, psikolojik ve fiziki testler gibi uzun bir süreçten geçirilir. Uygun görülen adaylar, o ülkenin Güvenlik Akademi'sinde yada diğer adıyla Gizli Servis Akademisinde istihbarat ile ilgili temel prensipler hakkında hem teorik hemde pratik eğitim görürler.

Bu konular başlıca;
 •      Gizli haberleşme,
 •     Gizli faliyetlere giriş ve fert,
 •      Gizli faliyetlerde emniyet,
 •      Maske,
 •      Kimlik tesbiti,
 •      Gizli harekat tekniği,
 •      Mülakat ve sorgulama,
 •      Gizli buluşmalar,
 •      Takip ve takipten kurtulma,
 •      Döküman inceleme ve sahte döküman,
 •      Gizli yazı - zarf açma,
 •      Gizli girme - arama - dinleme,
 •      Fotoğrafçılık,
 •     İstihbarat ve istihbarata karşı koyma (İKK)"
 •      Gayri nizami harbe giriş ve tarihi,
 •      Gayri nizami harbin hukuki yapısı ve mevzuatı,
 •      Gayri nizami harpte tanıma - teşhis,
 •      Bölge etüdü,
 •     Keşif,
 •      Dikiz ve göz keşfi,
 •      Hedef analizi,
 •      Tahrip,
 •     Gayri nizami harbin genel teşkilatlanması,
 •     Gayri nizami harbin planlanması ve uygulanması,
 •    Gayri nizami harp harekatı,
 •     Mukavemet harekatı,
 •     Yeraltı teşkilatı ve yeraltı harekatı,
 •     Gerilla teşkilatı ve gerilla harekatı,
 •     Kurtarma - kaçırma teşkilatı ve kurtarma - kaçırma harekatı,
 •     Özel kuvvetler teşkilatı ve özel kuvvetler harekatı,
 •     Yardımcı kuvvetler ve yardımcı unsurlar,
 •     Psikolojik harekat,
 •     Gayri nizami harpte personel faaliyetleri,
 •     Liderlik,
 •    Sabotaj,
 •    Muhabere,
 •     Lojistik,
 •     Gizli depolama,
 •     Karadan İkmal,
 •     Gizli hava harekatı,
 •     Gizli deniz harekatı,
 •     İç güvenlik harekatı değerlendirmesi,
 •     Hayatı idame,
 •    İlk yardım gibi konularda gerek teorik gerekse pratik dersleri konularında uzman hocalardan alırlar. 
Yukarıda adı geçen eğitimler genel olarak verilmiştir. Alınan göreve veya atanacak bölüme göre eğitimlerde uzmanlık alanlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin görevi takip olan bir personelin uzmanlık sahasına aldığı eğitimle, uyuşturucu ve organize suç takibi yapan bir personelin aldığı eğitim farklıdır.

Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve nüfusun artmasına paralel olarak globalleşme gibi nedenlerden dolayı tüm istihbarat personeli, güvenlik akademilerinde tüm bu eğitimleri başlangıçta olmasada yapılan kurs ve seminerler gibi eğitimlerle almakta ve uygulamaktadır.
Özellikle MIND CONTROL & ZİHİN KONTROLÜ projesinin kullanıma girmesi ve elektro manyetik izleme sistemlerinin gelişmesi ile zaman ve yer mefhumu kalmamış, hedef kiş/grup rahatlıkla 7*24 olarak süreklşi gözetim altına alınabilmiştir.
Sorun günümüzde bu uygulamanın yapılması değil ABD ve bazı başka servislerin bu sistemi kullanan elemanlarının HAVA ATMAK, yada GÜÇ GÖSTERİSİ yapmak gibi nedenlerden olur olmaz görevlerini ve bildiklerini ifşa etmesi hatta bazen kantarın topuzunu kaçırıp desteksiz atmaları ve röportaj vermeleridir.


Örnek vermek gerekirse başlangıcı 1950'li yılara ve hatta NAZİ dönemine varan MIND CONTROL & MKULTRA & UKUSA projeleridir. Ancak servisler her zaman olduğu gibi açıklanan bilgileri yalanlamak ve KOMPLO TEORİMİNE sokmakta da ustadırlar.
Bunun yanısıra tüm saha ajanları psikoloji bilimi ve teknoloji konusunda da gerekli argümanlara sahiptirler. Bunlar,
·     Suçlu psikolojisi,
·     Etkili konuşma ve ses analizi,
·     Birey ve Kitle psikolojisi,
·     Karakter tahlili,
·     Delil alma & Sahte Delil
·     Yaklaşma zamanının (hedef şahıs yada gruba) belirlenmesi,
·     Bireysel önlem geliştirme,
·     İstihbarat ve İstihbarata karşı koyma,
·     Terör ve anti-terör stratejisi geliştirme,
·     Stres altında düşünme-harekat-yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi,
·     Stres altında proje ve operasyon uygulama ve idare,
·     Zaman yönetimi,
·     Psiko-Sorgu ve mülakat teknikleri,
·     Kripto kullanımı ve gizli haberleşme,
·     Şüpheden düşme teknikleri,
·     Bilgi alınması amaciyle süpheli şahısa yada gruba yemleme malzemesi hazırlama teknikleri (kısaca zarflama diyede anılır...Değişik çeşitleri vardır.)
·     Gizli buluşma teknikleri (brush contact-fırça teması)
·     Kaynak kullanmı,
·     Eleman kullanımı,
·     Gizli kamera kullanmı, bug yerleştirme teknikleri,
·     Fotoğraf, bilgisayar, ve diğer ekipman ve cihaz kullanımı; (gizli kamera, bug...)
·     Organize suç yada terör gruplarına sızma yöntemleri,
·     Yakın dövüş ve fiziki güç kullanımı,
·     Silah ve patlayıcı eğitimi (her tür silah ve patlayıcı eğitimi),
·     Hedef analizi ve bireysel önlem geliştirme,
·     İstihbari analiz gibi tamamen teoriğe ve pratiğe dayalı sıkı bir eğitimden geçirilirler.
Yukarıda adı geçen eğitimlerde başarılı olan adaylar çırak-üstad ilişkisi içerisinde yeni görev yerlerine atanırlar.
·     Operasyonlar Dairesi
·     Espiyonaj-Kontr-espiyonaj
·     Terörle mücadele (Kontr-terör dairesi)
·     Organize suç ve kaçakçılık dairesi
·     Teknik Şube müdürlüğü
·     Takip ve gözetim dairesi ve diğer.
·     Psikolojik harekat dairesi
gibi bölümlerde artık derslerde öğrendiklerini bizzat uygulama safhasına geçilir.

Tüm adayların görev yaptığı süre içerisinde öncelikli kural "kimliklerini hassasiyetle muhafaza etmeleri-deşifre olmamaları" dır. Bu nedenle çok elzem olmadığı takdirde -olağanüstü bir durum yok ise- kesinlikle kimlik ibraz edemezler. Ve kimliklerini açıklayamazlar. Aksi sonuçlar idari ve hukuki takibata neden olur. Aynı zamanda bir ajanın kimliğini başka bir kaynağın deşifre etmeside "aktif ajanın hayatını tehlikeye atma" maddesinden hukuki takibata yol açar.
Ajanların birbirleriyle ve merkez ile teması, karargah tabir edilen merkezi bölümden telsiz yada başka elektronik cihazların kullanımı ile yapılır.(bkz.sig-int)
Ayrıca gizli servis mensupları durum gerektirdiğinde tüm polis yetkilerine sahiptir.

Kısacası, bir ülkenin milli güvenliği ciddi bir iştir. Dolayısiyle, küreselleşen tehditlere koymak içinde sürekli teknolojinizi ve eğitiminizi güncel durumda tutmak zorundasınız...
Teknolojinin yarınlarınıza ışık tutması temennisiyle;


DSS

Zihin Kontrolü Mümkünmü?
Dünya istihbarat örgütlerinin karşı tarafı yönlendirmek için psikolojik operasyon yapabilmeleri en önemli hedefleridir.

İstihbarat örgütleri özellikle CIA ve MOSSAD bu konuya büyük önem vermektedirler. Bir Çin atasözü vardır, "Yüz savaş kazanmak hüner değil, hüner savaşmadan güvenliği sağlamaktır." İstihbarat örgütleri bu konuya bilimsel olarak eğilmektedirler. Sürekli çalışmalarla yeni yollar araştırmaktadırlar.

Bugün MOSSAD'ın CIA'dan daha başarılı operasyonlar yapmasının iki nedeni vardır. Birincisi, Tevrat'ta Musa Peygamber'e Kenan ilinde casusluk yapmasının emredilmesi. İkincisi de, ideallerinin yüksek fakat güçlerinin az olması ve dünya bilim çevresinde önemli etkinliklerinin olmasıdır.

TARİHTEN ÖRNEKLER
Bilinen ilk ve en önemli psikolojik operasyon örneği Hasan Sabbah'tır. Haşhaşi tarikatı da denilen bu örgütlenmede kişiler Haşhaşın etkin maddesi Eroinle keyif duygusuna ve cennet inancına şartlandırılıyor. Hasan Sabbah'a itaat ederlerse hep böyle yaşayacaklarına inandırılıyorlardı. Böylece intihar saldırılarını zevkle yapıyorlardı.
1937'de Stalin'in Halk mahkemelerinde davalıların îtiraflarında bazı kimyasallar kullandığı bilinmektedir. Hatta Macaristan Kardinalinin de bulunduğu bir davada davalılar devlete karşı bir tutum aldıklarını birden itiraf etmişlerdi.


BU DURUM ETİK MİDİR?
Kesinlikle değildir. Mamafih, Dünya Af Örgütü 1992 yılında bir rapor neşretti. Bu durum "İnsanın zihni yetilerini bozmayı, yok etmeyi, değiştirmeyi hedefleyen sorgulama prosedürü ahlaki suçtur denildi.
Fiziksel işkence sınıflandırması kadar insanlık dışıdır." düşüncesi benimsendi.


HANGİ YÖNTEMLER UYGULANIYOR?
Klasik yöntem; psikolojik faaliyet, propaganda ve beyin yıkama yöntemidir.
En sık kullanılan yöntem; kimyasal maddeler kullanılarak kişinin düşüncesini etkilemektir.
Son yıllarda üzerinde çalışan ve durulan yöntem ise elektronik implantlar yerleştirilerek kişinin beynini uzaktan kumanda ile yönetme çabalarıdır.


KİMYASAL YÖNTEMLER
Zihin kontrolü deneylerinde ilk kullanılan madde LSD idi. LSD psikokimyasal bir maddedir. Alan kişide olağanüstü psikolojik değişimler olur. Halüsinasyonlar görür, canlı, neşeli, güçlü duygu, düşünme ve davranışlar içerisine girer. Bu madde beynin ön bölgesinde DOPAMİN isimli zevk maddesini aşırı salgılamaktadır. Bu maddeyi alan bir kişi inandığı konuda olağanüstü eylemler gerçekleştirebilmektedir. İkinci Dünya Savaşında hem Hitler hem Amerikan ordusu "Amphetamin" isimli uyarıcı kimyasalı kullanarak askerlerin savaş gücünü arttırmayı hedeflemişlerdir. Hatta Hitlerin milyonlarca psikoaktif madde kullanarak ordusunun hareket kabiliyetini çok hızlı hale getirdiği bilinmektedir.


İçkisine LSD veya uyuşturucu katan kişilerin kolay intihar ettikleri ve kolay insan öldürdükleri bilinen gerçeklerdir.


Bu konu da ABD'de gönüllüler, siyahlar ve eşcinseller üzerinde ilginç deneyler yapılmıştır. Deney yapılan kişilerde akıl hastalıkları, yaşayanlarda da erken bunama, erken yaşlanma gözlemlenmiştir. Bu konuda Dr. Armen Victorian'ın kitabında ilginç kaynak ve bilgiler mevcuttur. Kitabın ismi "İnsan Davranışının Manipülasyonu, Beyin Kontrolüdür." Bu kitap Timaş yayınları arasında tercüme edilerek yayınlanmıştır.

PSİKİYATRİDE TEDAVİ AMACIYLA KULLANILIYOR Psikiyatrik uygulamada tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Narkoanaliz olarak tanımlanan bu yöntemde kişiye damardan kısa süre etkili barbibüratlar verilir. Kişi uyku uyanıklık arası bir boyuttadır. Bilinçaltının üstündeki baskılar aralanır.

Kişiyle güven ilişkisi içinde psikoterapödik ilişki kurulabilirse bilinçaltı duygular, eğilimler, hatıralar, şartlanmalar ortaya çıkarılır.


İlaçlı hipnoz da denilebilen bu yöntem kişinin bilinçaltı çatışmalarını analiz edip onun tedavisini gerçekleştirmek için kullanılır.


HİPNOZLA BEYİN YIKAMAK MÜMKÜN MÜ?
Hipnoz bilimsel bir yöntemdir. Kişi hipnotik uykuya geçtiğinde vücut ve beyin uyur, fakat terapistle, kişi arasında seçici bir algılama alışverişi kanalı açılır. Böylece kişi yönlendirilir, düşünceleri, duyguları değiştirilebilir. Psikiyatride hastalıklı düşünceleri yok etmek, sağlıklı düşünceler kazandırmak, ego gücünü arttırmak için bu yöntemi kullanıyoruz.


Her bilimsel yöntem gibi hipnozda gösteri malzemesi veya siyasî amaçla kullanılabilir.
Hipnozda ilk şart iki tarafın birbirine güvenmesidir. Daha sonra konsantrasyon gücü artırılır, uygun telkinde bulunulan kişi geçmişine götürülebilir, beyni yıkanabilir, yanlış şeylere inandırılabilir. Ancak kişiye hipnozda istemediği şeyi yaptıramazsınız. Bazı kişiler telkine çok yatkındır, kolaylıkla girerler. Fakat obsesif ve paranoid denilen güvensiz özelliği fazla olan kişileri hipnotik transa geçirmek çok güçtür.


ELEKTROMANYETİK ETKİLEME
Evren "Radiant Enerji" denilen yayılan bir enerjiden oluşur, gözümüzle gördüğümüz spektrum bir dalga boyudur. Morötesi ve kızılötesi dalga boyları gözümüzle görülmez. Ancak röntgen filmlerinden, termal kameralara, yeraltı su havza haritalarına kadar bir çok alanda kullanılır.
Her elektrik kaynağı bir radyasyon neşreder. Bazı radyasyonlar iyonlama yaparak hücre ölümlerine yol açar. Hidrojen atomu frekansına uygun mikrodalga ile MR gibi beyin tomografileri çekilir.
Mikrodalga fırınlarda ışınların camı geçerek tabak içindeki suyu buharlaştırdığını biliyoruz.


MİKRODALGA İLE BEYİN KONTROLÜ
Mikrodalga ile uzaktan gürültü hissi oluşturmak mümkündür.
Elektromanyetik ritmik vuruşlar kişinin başını elektrikli matkapla oyulduğu hissi uyandırabilir. Çok düşük frekans da (VLF), iyonlamanın olmadığı bir radyoaktivite ile baş ağrısı, çınlama, sinirlilik, depresyon, hafıza kaybı hatta panik duygusu oluşturulabilir.Radyasyonun diş dökülmesi, kan kanseri, sakat doğumlara neden olduğu yaptığı bilinmektedir. İyonlanmanın olduğu radyasyonlar X ışınları Radyum gibi kanser tedavisinde kanserli hücreleri öldürmek için kullanılır. Bu ışınları uzaktan yönetmek mümkün olmamakta, fakat mikrodalga kaynağını 1-2 km. uzaktan bir hedefe yöneltmek mümkün olabilmektedir. Kötü niyetli kişilerin elinde korkunç bir silah haline dönebilen bir teknoloji insanlık dışı amaçlarla kullanılırsa insanlığın sonu başlar.


ELEKTRONİK PARÇA YERLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?
İnsan davranışını kontrol etmek isteyenler hayvan deneylerinde bunu gerçekleştirmişlerdir.
FM radyo kanalı ile sinyaller alabilen ve nakledebilen minyatür elektrotlar hayvan kafasına yerleştiriliyor. Maymunda cinsel saldırganlık, boğada aniden durma komutu verme deneyleri başarılı oldu. Yunus balıkları yönetilebildi.


ABD'de beynin elektronik uyarılması zihinsel özürlülerde ve eşcinsellerde araştırılmıştır. James Olds isimli araştırmacı beynin hipotalamuş bölgesine elektronik implant yerleştirerek eşcinselleri kontrol etmeyi başardı. Hastalarda korku, heyecan, halüsinasyon oluşturarak davranışlarını ödüllendirdi veya cezalandırdı.


Zihin özürlülere de benzer deneyler yapıldı. Bu çalışmalar çok tartışıldı. Bilimin iyiliği değil hastanın iyiliği ön planda tutulması etik kuralına göre çalışmalar durduruldu.

FM radyo kanalında sinyaller alabilen ve nakledebilen bu uzaktan beyin elektronik uyarılması ateşli tartışmalara konu oldu. Hatta Fransa'da her doğan çocuğa kimliğini belirtir elektronik parça yerleştirerek ömür boyu nerede olup olmadığını izleyebiliriz tezi bile ortaya atıldı.
İnsanın robot gibi tuşlarla kontrol edilmesi çok tehlikeli bir gelişmeydi.


Elektronik implantı (Stimoreceiver) bulan Dr. Delgado beynin amigdal ve hipokampus gibi alanlarını canlandırarak neşe, tuhaf duygu, renkli görüntü gözlemlediğini kayıt ederek kitabında açıkladı.
Radyohipnotik beyinlerarası kontrol projesi elektronik hipnoz yapmayı amaçlamaktadır. Bu projede kişiye istemediği şeyler yaptırmak mümkün hale gelecektir. Tuşlarla kontrol edilen insana ne yaptırılmaz ki!


YENİ BİLİMSEL GELİŞME: Düşünce Teknolojisi Bugün psikiyatride beynin ürettiği sinyalleri kaydederek beyin fonksiyonel görüntülemesi yapılabilmektedir. Klasik EEG'nin bilgisayar devriminden sonra analog sinyallerin sayısallaştırılması ile beyin haritası çıkarılıyor. Biz Memory Center Nöropsikiyatri Merkezinde bu sistemi kullanarak beynin hastalıklı çalışan alanlarını görüntüleyebiliyoruz. Tanı ve tedaviyi güçlendirmek için işe yarayan bir yöntemdir. Hatta ilaç tedavisinin biyoyararlılığını hasta izlerken görselleştirmiş oluyoruz.


TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM
Elektromanyetik enerjinin tedavide kullanımı yeni gelişmelerdendir. 


TMU denilen bir yöntem ile Tedaviye dirençli depresyon, Obsesif KOMPULSİF Bozukluk ve Şizofresi gibi ruhsal bozukluklarda ilaç tedavisine bir üstünlük olarak dikkat çekmektedir.( Arch Gec- Psyhiatry.1999; 56:300-311). Bu konuyu daha sonraki bir yazımda ele alacağım merak edenler www.mcaturk.com adresinden gerekli bilgiye ulaşabilirler. Evet beynin ön bölgesine elektromanyetik uyarı vererek Depresyonu tedavi etme projesi elektroşok tedavisine alternatif olarak işe yarayacak gibi görünmektedir.


DUYU ÖTESİ ALGI
Birleşik Devletler parapiskolojik araştırmalara büyük bütçeler ayırmaktadır. Beş duyuyu kullanmada insanın geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman hakkında bilgi edinmesi çok ilgi çeken bir konudur.
Telepati, Durugörü (Clair-voyance), Altıncı his de denilen bu algılama biçimi hakkında şu anda bilimsel çalışmalarda sağlam deliller yoktur.
Sesin, elektromanyetik frekansın, lazerin varlığı başka dalga boylarının varlığına kanıt olabilmektedirler. Zihni kontrol etmenin, ikizlerin, anne-çocuk arasındaki uzaktan duygusal etkilenmelerin nasıl olduğu henüz çözülemedi. Rüya laboratuvarlarında telepati yolu ile kavram ve imaj uyandırıldığının gözlemlenmesi elektronik psikiyatri açısından devrim niteliğindeki çalışmalardır.
Durugörü veya beden dışı sezgi denilen bir yöntemde de bazı denekler odada gizlenmiş nesnelerin yerini tespit etmeyi başarabiliyorlar. "Remote Viewing, remote sensing" denilen uzaktan görme ve hissetme özelliği olan insanların bunu nasıl başardıkları bilimsel ilgi alanına girmektedir. Uzaktan görüşün elektromanyetik işleyişi çözülebilirse insanlığın kaderi etkilenecektir.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz insanın zihninin uzaktan kontrol edilmesi dünya için sosyal ve politik etkileri çok fazla oluşacağı gelişmeleri getirecektir.
(Nevzat Tarhan)

Teknoloji ve zihin kontrolü.
Sevgili dostlar,bildiğiniz gibi teknoloji artık hayatımızın her alanına girdi. Bir zamanlar bilimkurgu filmlerinde ağzımızı açarak seyrettiğimiz hayalgücüne dayanan cihazlar artık elimizin altında sıradan oyuncaklar oldular. Çok değil bundan sadece yirmi sene önce bilgisayarla Amerika’da hiç tanımadığımız bir insanla tavla oynayabileceğimiz veya görüntülü telefon kavramı bize ulaşılamayacak çocuksu hayaller gibi gelirdi ama bugün bütün bu gelişmeleri usulca kabullenmiş durumdayız ve biz hiç de garip gelmiyorlar. Yıllar önce telefon etmek için ceplerimde jeton arandığım günlerle bugün elimde tuttuğum son model cep telefonu arasında sanki yüzlerce sene fark var gibi. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ve bu hızını da sürekli bir şekilde arttırarak ilerliyor.
Tabii her şeyde olduğu gibi teknolojinin getirdiği risklerde bulunmakta. Bu risklerin bence en önemlisi bu teknolojinin temel olarak Batı tarafından geliştirilmesi. Bu sözlerimin sebebi tabii ki kıskançlık değil çünkü insanlığın faydasına bir şey geliştirilmesi bizi ancak mutlu eder bunu kimin yaptığı önemli değildir çünkü hepimiz Allah’ın üstün sıfatlarla donattığı Ademoğullarıyız. Yalnız sorun şurada ki Batı medeniyeti ürettiği her yeni teknolojiyi öncelikle silah olarak kullanmaya ve bu teknolojileri bir güç kaldıracı yapmaya meyillidir. Bu sebeple Batının eline geçen pek çok teknoloji insanlığa huzur yerine yıkım getirmiştir. Batı Barutu almış ve binlerce yıl Çinlilerin yapmadığını yaparak ateşli silahları bulmuştur,kimyasal maddelerden ilaç yapacağına kimyasal silah yapmış,mikropları öldüreceğine çoğaltarak biyolojik silah inşa etmiş ve insanoğlunun bulduğu en güçlü enerji formundan yine insanlığın sonunu getirecbilecek nükleer silahları icat etmiştir. Kısaca Batı için teknoloji öncelikle silah anlamına gelmektedir.

Bugünkü yazımda  pek bilinmeyen ama insanlığın geleceği için son derece tehlikeli bir teknolojiden bahsetmek istiyorum.

1948 senesince Norbert Weiner  "Cyberbetics" adında bir kitap yazdı.Bu isim zamanın bilim çevrelerinde çok az insan tarafından bilinen ve sinirsel iletişim ve kontrol teorisi anlamına gelen bir terimdi. O zamandan bu güne Cybernetic teknolojisi gözlerden ve insanların ilgisinden uzak bir şekilde gelişimini sürdürdü ve 1980 yılında Japon bilim adamı Yoneji Masuda daha fazla dayanamayarak insanların bilmediği yeni bir teknolojinin tüm insanlığın geleceğini etkileyecek şekilde gelişme gösterdiğini ve yakın bir zamanda insanların Orwellin ünlü romanında olduğu gibi tek merkezden idare edilecek robotlara dönüşebileceği uyarısında bulundu. Masuda vicdanlı adamdı ama medya vicdansızdı ve onun açıklamalarını hasır altı ettiler.

Masudanın bahsettiği bu yeni teknoloji süper bilgisayarların uydu bağlantısı vasıtasıyla beyine yerleştirilmiş özel mikroçipleri kontrol etmesine dayanıyordu.


Beyine çip yerleştirme operasyonlarının ilki resmi olarak 1974 senesinde Amerikanın Ohio eyaletinde ve İsveç’in Stockholm kentinde gerçekleştirildi. Bu tarihten çok daha önce 1946 yılında gizlice ve ailelerinin haberi olmadan yeni doğan bebeklere çip takılmıştı. 1950'li ve 60'lı yıllarda pek çok insan ve hayvan kobay üzerinde bu çipler denenerek davranışları,beyin ve vücut fonksiyonlarını kontrol etme üzerine araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalara bu kadar önem verilmesinin sebebi özellikle Amerikan ordusu ve istihbaratının zihin kontrolü üzerinde önemle durması ve bu alana çok büyük bütçeler ayırmasıydı.

Cybernetic teknolojisi 1970'li yıllarda bir santimetre boyunda çipler kullanıyordu ve bunlar röntgende gözükebilyordu daha sonra bu çiplerin boyutu ufak bir pirinç tanesine indirgendi ve görülme ihtimalleri çok azaldı. İlk başta silikondan imal edilen çipler daha sonra galyum arsenide maddesinden imal edilmeye başlandı. Bugün bu çipler o kadar mikro düzeye indirgenmiştir ki ense veya sırt bölgesine özel bir şırıngayla konabildiği gibi bir ameliyat esnasında konulan kişinin haberi olmaksızın da takılabilir.

Çipler bir kere takıldıktan sonra bunların bulunması veya çıkarılması neredeyse imkansızdır.

Yeni doğan her bebeğe bu çiplerden birer adet yerleştirilmesi ve bu kişinin hayatının geri kalan kısmında çip sayesinde kimliklendirilip takip edilmesi bugün artık mümkündür. Amerika birleşik devletleri bu tip planları şu an kurmakla meşgul. İsveç’in öldürülen başbakanı Olof Palme 1973 senesinde bu çiplerin cezaevi mahkumlarına takılmasına izin vermişti ve o dönemde yayınlanan İsveç devlet raporlarında (Statens Officiella Utradninger) bu çip yerleştirme izni açık olarak görülmektedir.
Çiplenmiş insanlar dünyanın her yerinde takip edilebilir. Beyin fonksiyonları süper bilgisayarlar tarafından uzaktan izlenebildiği gibi çeşitli frekanslardan etki altına da alınabilirler.

Amerika’daki gizli deneylerde mahkumlar,askerler,akıl hastaları,özürlü çocuklar,sağır dilsiz insanlar gibi toplumun koruması dışında kalan insan denekleri üzerinde pek çok araştırma yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

Bugünün mikroçipleri kendilerine odaklanmış düşük frekanslı radyo dalgaları ile çalışırlar. Uyduların yardımıyla çiplenmiş kişi gezegen üzerinde hangi deliğe girerse girsin kesinlikle takip edilebilir.

Amerikan ordusu bu teknolojiden çeşitli zamanlarda faydalandı. Mesela Vietnam savaşında bugün ismine "Rambo çipi" denilen cihazın takıldığı bazı askerlerde aşırı saldırganlık ve cesaret duyguları yaratıldı bunun sebebi çipin kandaki adrenalin oranını yükseltecek şekilde dizayn edilmiş olmasıydı. Bugün Iraktaki askerlere Dr.Carl Sandersin geliştirdiği ve biotic adı verilen çip enjeksiyonları yapılmıştır. Bu sayede  Iraktaki pek çok özel kuvvet askerinin tüm yaşadıkları ve yaptıkları Amerika’da bulunan Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından saniye saniye kontrol edilebilmekte. Dikkat ederseniz Irakta kaçırılan bazı Amerikan askerlerinin yeri bir kaç saat sonra kurtarmaya gelen timler tarafından elleriyle koymuş gibi bulunuyor. Bu hassas kurtarma operasyonlarının sebebi işte bu çiplerdir.

5 mikromilimetre çapındaki bir mikroçip (saçınızdaki bir telin çapı 50 mikromilimetredir,anlayın çipin küçüklüğünü) gözdeki görme sinirinin içine yerleştirildiği zaman beyin dalgalarını toplamaya başlar ve kişinin deneyimlerinin,aldığı kokuların,görüntülerin ve seslerin hepsini algılayabilir. Mesela bir maç seyrediyorsunuz maç esnasında gördüğünüz tüm görüntüler,duyduğunuz sesler,içtiğiniz kolanın tadı ve kokusu gibi tüm duyularınız çip tarafından ana bilgisayara iletilir ve uzmanlar bu deneyimi bilgisayarda birleştirdikten sonra başka bir çip takılı şahsa iletirlerse bu şahıs sizin yaşadığınız maç izleme olayının aynısını yaşadığını zannedecektir. Bu tekniğin kötü niyetle kullanılması halinde mesela tamamen masum bir adam Papaya suikast düzenlediğini sanabilir.(bu örneğin üzerinde biraz düşünün)

RMS teknolojisi kullanılarak bilgisayar operatörü çip takılmış şahsa elektromanyetik dalgalar göndererek hedefin performansını bozabilir ve sapasağlam bir adam bir anda konuşma zorlukları ve yürüme zorlukları çekmeye başlar. Bu teknolojiyle kendisine çip takılı olduğunu bilmeyen bir insana gaipten sesler ve görüntüler gösterilerek şahsın akli dengesi bozulur ve kendisine peygamber veya Mesih olduğu gibi telkinler verilebilir.

Her düşünce,reaksiyon,duyduğumuz veya gördüğümüz şeyler beyinde belli sinyallere yol açar ve biz onları görüntü,ses veya düşünce olarak algılarız.
Elektromanyetik sinyallerle bu hislerin şiddeti arttırılabilir ve hedef şahısta çok acı veren ağrılar ve kas krampları yaratılarak dünyanın bir ucundaki insana işkence yapılabilir. Gördüğünüz gibi Cybernetic teknolojisi kötü ellerde düşünülemeyecek felaketlere yol açabiliyor.
Şimdi denilebilir ki bu çiplerden milyonlarca insana takıldığını düşünürsek bütün bu insanları tek merkezden takip ve kontrol edebilmek mümkün olabilir mi. Mümkündür. Biliyorsunuz her insanın birbirinden farklı bir parmak izi vardır aynı şekilde her insanın yaydığı beyinsel dalgaların frekansları da birbirinden farklıdır.Bu şekilde her insana sadece kendisine özel bir yayın ve bilgi yükleme dünyanın neresinde olursa olsun yapılabilir. Bugün zaten bu uygulanmakta mesela uzaya gönderilen her astronota uzaya çıkmalarından önce bu çiplerden takılır ve uzaydaki her hareketleri ve duyguları 24 saat boyunca kilometrelerce öteden gözlemlenebilir.

Bu teknolojinin gizliden gizliye uygulanmaya konulduğunu basını iyi takip ederekde anlayabiliyoruz.Amerikan Washinton Post gazetesi Mayıs
1995 tarihinde verdiği  haberde İngiltere tahtının veliahdı Prens William'a 12 yaşındayken bir çip takıldığı haberini verdi. Bu çipin prensin kaçırılması durumunda yerinin belirlenmesi amacıyla takıldığı söyleniyor tabi düşünmemiz gereken Prens William kral olduğu zaman bu çipi takanlarca yönlendirilip yönlendirilemeyeceği.


Çip takılan bir insanın artık o andan itibaren özel hayatı kalmaz. Bundan sonra yapacağı her şey hatta seks hayatı bile kilometrelerce uzaktaki bir merkezden takip edilecektir.Hatta hissedeceği duygular bile kontrol edilebilir ve bir şeyi sevmesi veya ona öfke duyması sağlanabilir. Hatta özel hayatı o kadar kalmaz ki gördüğü rüyalara bile müdahale edebilirler.
Bu teknolojinin askeri alanda kullanımı ise uzun süredir kamuoyunun bilgisi dışında sürmekte.
Amerikanın dünya hakimiyeti için üretmeyi planladığı cyber-askerler artık  bilim kurgu filmi değil ne yazık ki. 1980'den bu yana bazı NATO ülkeleri bu proje kapsamında harıl harıl çalışmakta.
Bu konu üstünde yapılan deneyler bilim dünyasından tamamen uzakta ve kapalı kapılar ardında yapıldığı için deneylerde kullanılan insan deneklerin sağlığı hiçe sayılıyor. Bu deneylerde insanların beyinlerine 3.50 HZ veya 5 miliwatt değerinde akımlar sürekli gönderildiği için denek olarak kullanılan cezaevi mahkumlarının beyinlerinde büyük hasarlar görülmekte.

Bize insan hakları dersi vermeye kalkan İsveç ve Avusturya’da NATO kapsamında yapılan deneylerde pek çok denek mahkumun beyni ağır şekilde hasar gördü.
Tabi bu tip bilgileri boyalı basınımızda ve Avrupa aşığı alıkların yazdıklarında bulamazsınız ama biz çıkar ve söyleriz. Bugün başta adam gibi bir siyasi irade olsa APO'nun mahkum haklarından söz edenlere Avusturya’da Gothenburg hapishanesinde kobay olarak kullanılarak sakat bırakılan zavallıları sorar ve onları sustururdu ama nerede o günler. Neyse biz konumuza devam edelim.

Zihin kontrolü teknikleri siyasi amaçlı olarakda kullanılabilir. Bugün zihin kontrolcülerin temel amacı hedeflenmiş kişi ve grupları kendi çıkarları doğrultusunda karar almaya teşvik etmektir.Çiplenmiş ve zombileştirilmiş insanlar cinayet işlemeye yönlendirilebilir ve sonrasında ise hiç bir şey hatırlamazlar. Batı için tehlikeli görülen bir siyasi lider en yakınındaki kişi tarafından öldürülebilir ve bu kişi daha sonra hiç bir şey hatırlamadığını söyler.
1980'lerden bu yana kimsenin bilmediği gizli bir savaş tüm dünyada sürüyor. Bu süre boyunca binlerce insan kendileri farkında olmadan takılan çipler sayesinde kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyorlar.
Elektronik zihin kontrolü yöntemleri dışında birde kimyasal yöntemler geliştirilmiştir. Zihni bulandıran ilaçlar ve çeşitli gazlar sayesinde insan davranışları yönlendirilebilir.Bu maddelerin havalandırma sistemleri ve su borularına katılmasından kimsenin haberi bile olmaz. Size burada ufakta bir sır vereyim.


Biyolojik silah olarak kullanılması düşünülen pek çok bakteri ve virüs çeşitli ülkelerde insanların hava ve suyuna karıştırılarak test edilmektedir. Ara sıra haberlerde gördüğünüz ve çıktıklarından bir süre sonra kaybolan pek çok gizemli virüs ve hastalığın temel sebebi budur.

Mikroçipler veya günümüzün değişik teknolojik metotlarıyla dünyanın her yanındaki milyonlarca insanı Amerika ve İsrail’deki süper bilgisayarlara bağlama projesi belki de insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biridir.  Bilgisayarlar o kadar gelişti ki artık tüm dünya nüfusunun bilgisayarlardan izlenip kontrol edilebilmesi teorik olarak mümkün hale geldi.Yakın zamanda suç ve terörizmi engellemek bahanesiyle insanlar çiplenmeye başlanırsa bu yazdıklarımı lütfen hatırlayın.
Bugün saçma sapan konularla vakitlerini harcayan insanların tartışması ve tepki göstermesi gereken en önemli konu budur aslında. İnsanlığın robotlaştırılmasına hazır mıyız ? Tüm duygularımızın ve özel hayatımızın bir kaç bin seçilmiş tarafından kontrol edilmesine razı mısınız ?

Beyniniz kontrol altına alındığı zaman protesto etmek ve bir şeyler yapmak için çok geç olacaktır.
Şunu iyice anlayın ki günümüzün teknolojisi bir kaç sene içinde tüm dünyayı tek merkezden yönetmeye elverişli bir hale gelecek. Bugün globalleşme adı altında satılmış pislikler tarafından yapılan vatansızlaştırma ve milliyetçilik duygularını törpüleme faaliyetleri hep bu amaç doğrultusundadır.


Size sundukları yaşam tarzı Amerika-Avrupa ve Yahudi merkezli kapitalist bir toplum yapısıdır ve rolünüz ise sadece duygusuz köle robotlar olarak belirlenmiştir. "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" ve "ben kendi hayatıma bakarım" mantığıyla pısırıkça susarak eli böğründe bekleyen insanlar ne zaman uyanacak acaba.

Titreyin ve kendinize gelin,insanlar koyunları sevmezler insanlar koyunları yerler sevgili dostlar.Saygılarımla.. Serdar Kuru
****


KGB'NİN ZİHİN KONTROLÜ OPERASYONLARI

Rus Gizli Servisi KGB'nin Soğuk Savaş döneminde Rusya Başkanları ile askeri komutanların bilinçaltılarını özel ekiplerle yönlendirdiği ortaya çıktı


Eski KGB generallerinden Boris Ratnikov, Soğuk Savaş öncesi ve sonrasında yaşanan süreçte oluşturdukları özel birimlerle bilinçaltların okunduğunu ve onlara yön verebilecek bir kısım
tekniklerin geliştirildiğini açıkladı. KGB eski ajanı Ratnikov,Rossiskaya Gazeta'ya yaptığı açıklamalarda, “1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nde 50'den fazla bilinçaltı okuma yöntemleri
geliştiren ve ajanlara eğitim veren araştırma merkezi vardı.


Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile birlikte tüm bu çalışmalar da durduruldu” ifadelerini kullandı.

'ÇİN İLE SAVAŞI ÖNLEDİK' İddialara göre Yeltsin'in bilinçaltına hükmeden ajanlar Japonya'ya
yapmayı planladığı geziyi iptal etmesini sağladığını ve sonrasında da Çin'le çıkması muhtemel bir savaşı engelledikleri belirtildi.
1992 yılında Japonya'ya bir gezi gerçekleştirecek olan Yeltsin'in bilinçaltını okuyan ajanlar iki ülke arasında sürekli tartışma konusu olan Kuril adalarını Japonya'ya devretmeyi düşündüğünü tespit
etmişlerdi. Bunun üzerine de Yeltsin'in bilinçaltına hükmederek onu bu geziden vazgeçirdiler ve Çin'le çıkabilecek olası büyük bir savaşı engellediler.


GAİDAR'A PSİKANALİZ KORUMA
Rusya Federasyonu'nun ilk Başkanı Yegor Gaidar'ın bilinçaltlarını yönlendirdikleri iddialarının doğru olmadığını ifade eden eski ajan Ratnikov, “Bizim görevimiz başkana karşı yapılacak herhangi bir
bilinçaltı saldırısına karşı ona koruma sağlamaktı. Yoksa başkanın ve üst düzey yetkililerin bilinçaltlarını yönlendirmedik” dedi.Ratnikov ABD Büyükelçilerinden Robert Strauss'un da bilinçaltını okuduklarını fakat olayın farkına varan büyükelçinin konutunu bu tür girişimlere karşı korumaya aldığını kaydetti

Kaynak: ahmetdursun374.blogcu.com

COMMENTSPopüler Yayınlar

Öne Çıkan Yayın

simontox apk download latest version 2.0 tanpa iklan terbaru

Simontox apk download latest version 2.0 tanpa iklan terbaru! Downloading SiMontok_v2.3_apkpure.com.apk  (6.8 MB) How to install APK / XAPK ...

Ad

#Eşcinsellik nedir,2,#Heteroseksüel nedir,1,#izmirdeprem,1,#LGBTİ nedir,1,#mügeanlı,1,0 212 482 03 37 nolu telefon,1,0212 907 05 23,1,0212 918 00 55,1,0212 918 00 55 kimin,1,02129070523 kime ait,1,02129180055,1,1 Damacana su neden 19 Litredir,1,1 Hafta maçları,1,10 Mart 2019,1,10 yasinda filazof,1,10 yasindaki kitap kurdu,1,10 yaşinda filozof,1,14 Şubat Sevgililer Günü,1,15 Ağustos,1,15 tatil ne zaman başlıyor,1,15 Temmuz,1,15 Temmuz Demokrasi,1,15 temmuz logo,1,17-25 Aralık yargıya darbe,1,2018,1,2018 Erken Seçim Anketi,1,2018 Seçim Anketi,1,2019 oranları,1,2019 seçime girecek partiler,1,2019 sigara fiyatları,1,2019 sigara zammı,1,2019 sömestr tarihi,1,2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor,1,2019 yerel seçim,2,2019 yılı memur maaş zamları,1,2020 bekçi alımı ne zaman,1,2020 okullar ne zaman kapanacak,1,21 Mart Perşembe,1,221B Baker Sokağı,1,221b Baker Street,1,24 Haziran,1,27 Eylül 2019 Cuma,1,28 Evin Restorasyonu,1,28 Şubat Darbesi Maliyeti,1,29 Ekim Resmi Tatil mi 2019,1,3. Havalimanı,1,3. Havalimanı Adı Ne,1,31 mart,1,31 Mart 2019,1,31 Mart 2019 Yerel Seçimleri,1,5816 nolu kanun,1,6 Nisan Sigara zam,1,6 şubat a101 indirim kataloğu,1,7 Sayısının gizemi,1,909.605,1,910.325,1,A 101,1,a 101 13 subat 2020,1,a a101 aktüel ürünler,1,a a101de bu hafta neler var,1,A word,1,A&G ( Adil Gür),1,A&G Araştırma,1,a101 aktüel 2020,1,a101 aktüel 6 şubat 2020,1,a101 indirimleri,1,A101 marketleri,1,a101 telefon,1,ABD,1,abone sayısı,1,Acil Durum Çantası,1,Acun Ilıcalı,1,Acun ILICALI Survivor 2020,1,açık ara kim önde?,1,adalet,1,Adalet Bakanlığı,1,adana mutabakatı maddeleri,1,Adana Mutabakatı nedir,1,ADANA SARIÇAM AKKUYU,1,adaya direk uçuş var mı,1,Adil Gür,1,Adil Gür son anket,1,Adnan Menderes,1,AFAD,1,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,1,AGİ,1,Ağaoğlu'nun borcu silindi,1,ağlık Bakanlığı,1,ahmak kelimesi,1,Ahmak kime denir,1,Ahmak Sözlük Anlamı,1,ais,1,ais ösym,1,Ak Parti,5,Ak Parti Bor Belediye Başkan,1,AK Parti Genel Başkanı,1,AK Parti Samsun,1,Akdeniz,1,Akıllı,1,Akıllı Telefonlar,1,Akraba Evliliği,1,Aksolat Nedir,1,Aksolatlar Denizde mi,1,Alan Ball,1,algı,1,Alibaba,1,Alkaline water at home,1,Almanları korku sardı,1,Amaçları nedir,1,amcaya geçmiş olsun mesajı,1,Amerika,1,Amerika Birleşik Devletleri,2,Amigdala nedir,1,ANAR Anket sonuçları,1,Andy ar son seçim anketi,1,Ankara Polisiyesi,1,Ankara'da deprem,1,anket,3,Anket sonuçları,1,Anlamlı Özel ve Kısa Cuma mesajları,1,Antalya,1,apk,1,Apple,1,ara tatil ne zaman,1,araba,1,Arnavutluk,1,Asgari ücret 2019,1,Asgari Ücret Tespit Komisyonu,1,asgari ücret zam oranı,1,Aside Tatlısı nasıl yapılır,1,askerî vesayet,1,Askerler Neden Haki Rengi Tercih Ederler,1,aslında bizim adamlığımızı,1,asmr,1,asmr slime,1,Aspark Owl,1,astroloji,1,Astronom ve Astronomi Nedir,1,Asya,2,Aşk mı,1,Aşure,1,Aşure Duası,1,Aşure günü,3,Aşure nedir,2,Atama,1,Atatürk,1,Atatürk’ü Koruma Kanunu,1,Avrupa,1,Aydın,1,aylık ne kadar maaş alacak,1,ayran,1,Azospermi nedir,1,b,1,B vitamini,1,B vitamini yiyecekler,1,back to school,1,back to school 2019,1,BAE,1,Bağ-Kur,1,Bahçeli,1,balığa limon sıkılır mı,1,balık,1,Balıkesir,1,bankalar,1,Barbie Kent,1,Başkanlık Sistemi,1,başvuruları ne zaman 2019,1,Behzat Ç,1,Behzat Ç BluTv,1,bekçi alımı 2020 başvuru,1,bekçi alımı 2020 başvuru formu,1,bekçi başvurusu yap 2020,1,bekçilik Haber,1,Bel Ağrıları,1,benzin,1,Beyaz Saray,1,Beyond Meat,1,Bıcı Bıcı dinle,1,Bıcı Bıcı izle,1,Bıcı Bıcı şarkısı,1,Bıcı Bıcı Yaparım Dalinle,1,biber,1,Big Lots,1,Bikarbonat,1,Bilal Hancı,1,Bilsem sınavı ne zaman,1,bilsem sınavı ne zaman 2019 2020,1,BİM marketleri,1,bimcell faturalı tarifeler,1,bimcell konuşma paketleri,1,bimcell müşteri hizmetleri,1,Binali Yıldırım,1,Binali Yıldırım canlı yayın izle,1,Binali Yıldırım İstanbul,1,BİR ÇİKOLATAYA BİR DEPO BENZİN,1,Birinci Cemre,1,bitcoin,1,Bop,1,BOP Eşbaşkanı,1,Bor Belediye Başkanı,1,Bosna,1,Bosna Hersek,1,böl,1,Bölge Hava,1,Brenton Tarrant,1,BT,1,Burcunuza Göre Hangi Bitkisin,1,burcunuza göre hangi ruju kullanmalısınız,1,Burcunuza göre ruj seçimi,1,Burçlara göre evler,1,Buse Arıcı,1,Bükreş,1,Büyük buluşma,1,Büyükşehir,1,Caner Erkin,1,canlı,1,Canlı Korona Virüs Haritası,1,Canlılarda Bulanan Ortak Özellik,1,Cem Davran,1,cemre,1,cemre nedir,1,cep telefonu neden çekmiyor,1,Charlie Ilsley,1,CHP,5,CHP nin kaybedeceği iller,1,CHP ve İyi Parti ittifak,1,CIA,1,COİNDESK,1,Corona virüsü nedir,1,Corona virüsü Üzüm Sirkesi,1,Coronavirüsler,1,crp değeri,1,crp kaç olmalı,1,CRP Nedir,1,crp yüksek,1,Cuma hutbesi,1,Cuma mesajları,2,Cumanın özelliği nedir,1,Cumartesi,1,Cumhur İttifakı,2,Cumhur ittifakı oy oranları,1,Cumhurbaşkanı,1,Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi,1,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,2,cüneyt özdemir,1,Çağatay Ulusoy,1,çanta içeriği,1,çantada neler var,1,çantada neler var Haber,1,Çarpım tablosu,1,Çeyrek altın FİYATI,1,çeyrek ne kadar,1,çift katlı konteyner evler,1,Çoban Yıldızı Nedir,1,Çocuğunuza Yeteri Kadar Süt İçirmiyorsanız Eğer?,1,Çocuk,1,çocuk ödev,1,Çocuklar,1,çölyat hastalığı,1,d vitamini nelerde var,1,dead,1,Deep Fake videolar,1,Deepfake nedir,1,Denizli,1,deprem,2,deprem çantası,1,deprem çantası içeriği,2,deprem çantasın neler olur,2,deprem çantasında olması gerekenler,1,Deprem Nerede Olsu,1,devlete paralel yapılanmalar,1,digital platformlar,1,Dila,1,Dila Kent,1,DilaKent,1,dini hikaye,2,dinle,1,Diriliş Ertuğrul;Magazin,1,Diş Protezi Nedir,1,dizi,3,dna,1,Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu,1,doğal dezenfektan nasıl yapılır,1,Doğu Akdeniz,1,doğum günü,1,Doğum günü kutlamaları,1,doğum günü mesajları,1,dolar çıkacak mı,1,dolar düşecek mi,1,Dolar ne kadar olur,1,Donald Trump,5,Donald Trump Kimdir,1,Donald Trump öldü,1,Doodle,1,Dorian Kasırgası,1,Dorian live stream,1,download,1,Dr. Muhammed Faysal,1,Dua,1,Dubai Motor Show,1,Dünya,12,Dünya Günü Nedir,1,dünyada hangi ülkede kaç vaka görüldü,1,dünyanın en hızlı otomobilleri,1,Düşündüren kısa hikaye,1,E Okul Meb,1,E okul Yönetim Bilgi sistemi,1,E-okul öğrenci öğretmen girişi,1,e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi,1,Easterbrook,1,eba frekans ayarlama,1,EBA ilkokul,1,eba kanal frekansları,1,EBA TV,1,EBA TV frekans,1,eba tv frekansı,1,eba tv ilkokul frekans,1,eba tv ortaokul frekans,1,EBSMY Nedir,1,Eğitim,4,Eğitim Haberleri,3,EĞİTİM Mİ,1,Eğlence,1,Eğlenceli,1,Eğlenceli Çocuk Videosu,1,ek ödeme sorgulama,1,Ekip Portal,1,ekmek,1,ekobs edevlet girişi,1,ekobs ek ödeme,1,ekobs giriş,2,ekobs login,1,ekobs performans ödemesi sorgulama,1,Ekonomi,13,Ekonomi Haberleri,3,ekops saglik gov tr,1,Ekrem İmamoğlu,2,Ekrem İmamoğlu FOX,1,Ela,1,Elazığ,1,elektrikli araba,1,Elmalı Profiterol,1,emax,1,Emekli maaşı,1,emekli zammı,1,Emeklilikte yaşa takılanlar,1,Emekliye yeni zam,1,Emmanuel Delerm,1,en çok çıkan,1,En düşük emekli maaşı,1,en güzel cuma mesajları,1,en kolay ve lezzetli güllaç nasıl yapılır,1,en popüler duyulmamış ilginç,1,En Son Anket Sonuçları,2,Enel X,1,Enerji Petrol Gaz,1,enes batur twitter vdeosunda çalan şarkı,1,enesbatur,1,Enflasyon,1,engelli aylığı,1,ep telefon operatörleri,1,Epididim kist eksizyonu,1,Epididim rezeksiyonu,1,ePttAVM maske,1,Erdoğan,2,Erken emeklilik,2,Ersin KORKUT,2,erzurum fıkarası,1,Eskişehir,1,espirili geçmiş olsun mesajları,1,Esra Erol,1,Eş Durumu,1,eşcinsel evlilik,1,Etiyopya,1,ev aletleri,1,evde bakım,1,Evde bakım aylığı,1,Evde maske,1,evli çiftle,1,Facebook,1,Fahrelnisa Zeyd,1,fakirlikten kurtulma duası,1,falım nostalji,1,fas,1,Faşizm nedir,1,Fatih şifresi,1,Faydalari Nelerdir,1,Fazileti Nedir,1,Fenerbahçe Galatasaray derbisi,1,Ferigim,1,feriğim,1,FERİĞİM,1,Fesbuk giriş yap,1,fıkra,1,FİLE marketleri,1,filozof Atakan,1,finansal teknoloji,1,firma,1,fiyat artışı şikayet,1,Fotoğraf makinesi nedir,1,FOX TV,1,France,1,Fransa,1,futbol,1,Füze Savunma Sistemi,1,Gatchina,1,Gaziantep,1,Geçici Barınma Merkezi,1,Genar,2,Gençlik ve Spor Bakanlığı,1,Genel Seçim Anket Sonuçları,1,George H. W. Bush,1,Gerçek Zamanlı Bilgi,1,Gerçek zamanlı koronavirüs canlı harita,1,Gerekli Temel Malzemeler,2,Gezi olaylarının faturası,1,Gezici,2,Global Top 200,1,Golan tepeleri,1,Google,3,google anket,1,Gordon Banks,1,Göbek Fıtığı Kimlerde Olur,1,Göbek Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir,1,Greta Thunberg,1,Güldür Güldür,1,Güllaç nasıl yapılır,1,Güllaç yapımının püf noktaları,1,gün gün belirtiler,1,güncel,10,güncel saat,1,güncel sigara fiyatları,1,gündem,2,günlük burç yorumları,1,Habeer,1,Haber,174,Haberler,4,Habur,1,Hac - umre yasağı,1,Hacamat Nasil Yapilir,1,Hacamat Nedir,1,Haftanın Maçları,1,Haki Renk Nedir,1,haksız fiyat artışı şikayet bildirimi,1,haksız fiyat artışı şikayet bildirimi mobil uygulaması,1,Halikarnas Balıkçısı,1,Halk Destek Kredisi,1,Halkbank A.Ş.,1,Halkbank Genel Müdürü,1,Hangi burç kadını hangi renk ruj tercih eder,1,hangi kanalda,2,Hangi partiler var,1,hangi sigaralara zam geldi 2019,1,Harnut tarifi,1,Harrison McCain,1,Hatay,1,Hatla ilgili haber,1,Hatmi Çiçeği,1,Hava saldırıları,1,hayal,1,Hayat,1,her sey guzel olacak,1,Her şey çok güzel olacak,1,Heyet,1,Hibrit dijital kameralar nedir,1,hikaye,3,hikayemizi izle,1,Hindistan cevizi,1,Hindistan cevizi yağı,1,Hindistan Yolu Nedir,1,hipersonik silahlar,1,Hollywood,1,Hong Kong,2,Honor 8A,1,How is Corona Virus protected,1,How to prepare,1,Humint nedir,1,Hurricane live stream,1,Hz Muhammed Adaleti,1,Hz Peygamber,1,Hz. Ömer,1,IBM Food Trust,1,II. Abdülhamit,1,InSight prob,1,Is Grape Vinegar Good for Coronavirus,1,İkinci Cemre,1,İlk renkli televizyon,1,ilkokul,1,İmamoğlu,1,İmamoğlu canlı yayın izle,1,İndigo çocuk,1,İnfaz Koruma Memuru,1,infaz koruma memuru 2018,1,İngiliz,1,iPhone 11 fiyatı,1,iPhone 11 özellikleri,1,İrem Helvacıoğlu,1,ise los recomiendo,1,İski Memur alım,1,İSKİ memur alımı başvuru,1,İslamabad,1,İsmail Küçükkaya canlı yayın izle,1,İsrail,4,İstanbul,1,istanbul depremi,1,İstanbulda okullar,1,İstemezükçüler kimdir,1,İstihare Namazı,1,iş başında,1,italya,1,ittifaklar ne yapacak,1,iyi parti,1,İyi Parti oy oranları.,1,Japon,1,Jennifer Lopez,1,Kabenin Örtüsü,1,Kabenin örtüsü ne zaman ve kim tarafından değiştirilir,1,Kabenin örtüsünde hangi dualar,1,Kaç Çeşit Diş Protezi Vardır,1,Kaç Rekattır,1,kaç yılında,1,Kadrosu,1,kanal,1,Kanal İstanbul,1,Kanal İstanbul Güzergahı,1,KANAL İSTANBUL NEDİR,1,Kanal İstanbul Projesinin özellikleri,1,KANAL İSTANBUL SON DURUM,1,kapanış saatleri,1,KARAKTER Mİ,1,Kardeş Çocukları,1,kardeş çoçukları dizisi ne zaman başlıyor,1,Kardeş Kıskançlığı,1,Kastamonu,1,Kastamonu Devlet Hastanesi,1,katılığımızı yumuşatan,1,kavram,1,Kavurma nasıl yapılır,1,kaza,2,Keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır,1,kefir,1,KEHANETLER KİTABI,1,kelime,1,Kemal Kılıçdaroğlu,2,Keskü Mıstık,1,Kılıçdaroğlu,2,Kırım Hanlığı Beyi,1,Kırmızı pancar turşu tarifi,1,kısmet İçin,1,kim kazanacak,1,Kim Milyoner Olmak İster,1,kimdir,1,kime ait,2,kime nasıl çalışmaktadır,1,kimin telefonu,1,kimler arasında imzalanmıştır,1,Kocaeli,1,Kocaelide okullar tatil mi meb,1,Kolay kakaolu kek tarifi,1,kolay krep tarifi,1,Kolay pratik hazır güllaç tarifi,1,kolay ve pratik bir kakaolu kek tarifi,1,kolonya ve dezenfektan,1,komik,1,komik bilmeceler,1,komik doğum günü mesajı,1,Konsensus,4,Konsensus anket,1,Konsensus araştırma,1,Konser,1,Konya,1,korona belirtileri,1,korona virüsü,1,Koronavirüs Nedir,1,koronavirüs sonuçları,1,KPSS lisans ve önlisans sınavı,1,Kraliçe,1,Krep nasıl yapılır,1,Kristal çocuk,1,Kura çekilişi takvimi,1,Kura Tarihi,1,Kursk,1,Kursk Rus Nükleer denizaltı,1,kurt,1,kutudan ne çıkacak,1,kutudan ne çıkacak challenge,1,Kuymak nasıl yapılır,1,Kuzu küşleme kebabı nasıl yapılır,1,Küçük Prens kimdir,1,Küçük Prens yazarı,1,lale,1,Lamborghini,1,Lanzarotti Malocelli,1,LED ışıklar,1,Les Gilets Jaunes,1,lgbt,1,LGBT li var mı,1,LGBT nedir,1,Libra,1,Libra Nedir,1,limon,1,lise frekans,1,logo,1,Lokanta,1,Loon Projesi,1,lusiyen,1,Lübnan,1,maaş zammı,1,Macron,1,maç,1,Madde Döngüsü Ne Şekilde Oluşur,1,Madde Döngüsü Nedir,1,maddeleri nelerdir,1,magazin,17,Magazin Haberleri,4,Mahmud Saleh,1,MAK,1,Makale Haber,1,man poops inside shop,1,Man trusted a fart,1,Manhattan,1,Manisa,1,Marco Polo,1,Mare nostrum,1,Mark Zuckerberg,1,market açılış saatleri,1,market fiyat şikayet,1,Marketlerin açılış kapanış saatleri kaç,1,marmara depremi,1,Martin Petersa,1,maske,1,maske.epttavm.com,1,Maybach S-Serisi,1,Mc Donald's,1,Mccain food,1,Mediar,1,megri,1,megri megri,1,Mehmed Şakir Paşa,1,Mehmet Ali Nuroğlu,1,Mehmet Hakan Atilla kimdir,1,Mekanizm nedir,1,mektup,1,Memur,1,Memur Alımı,1,Memur Alımları,1,Memur maaş,1,Memur maaş zamları,1,memur maaş zammı,1,Meral Akşener,1,Merzifonlu Kara Mustafa Paşa,1,mesaj,1,mesajları,1,Mesir macunu,1,Mesir macunu faydaları,1,Mesir macunu zararları,1,Metodbox,1,Metropoll,3,MHP,5,MHP lideri Bahçeli,1,mıhlama tarifi,1,Mısır,2,millet ittifakı hangi partiler,1,Millet İttifakı nedir,1,millet ittifakı ve cumhur ittifakı oy oranları,1,Milli Eğitim Bakanlığı,1,milli piyango bilet sorgulama,1,milli piyango bilet sorgulama 2019,1,milli piyango yılbaşı bilet sorgulama,2,milli piyango yılbaşı çekilişi bilet sorulama 2019,1,Milli Savunma Bakanlığı,1,mis sokak,1,Mizah,1,Monika Bickert,1,Morpa Kampüs Nedir,1,Moskova metrosu,1,motosiklet,1,Mucize doktor,1,Mucize doktor iş başında,1,Muğla,1,muhafazakar kesimler,1,Muhammed Bin Selman,1,Murat Giray Han,1,Murat Yıldırım,1,Mustafa Dönmezer,1,Mustafa Varank,1,Müşteri Hizmetleri direk telefon,1,Nadide Sultan aslen nereli,1,Nadide Sultan eşi kim,1,Nadide Sultan kaç yaşında,1,Nadide Sultan Türkoğlu,1,Najwa Kassem,1,Nane Limon nasıl yapılır,1,nasıl bağlanır,1,nasıl kullanılır,2,Nasıl Yapılır,2,NATO,2,ne demektir,1,ne işe yarar,2,Ne kadar maaaş alırım,1,ne zaman,1,ne zaman yazıldı,1,Necati Şaşmaz,1,neden arama yapılamıyor,1,neden ismi Corona,1,nedir,1,Nedir Haberleri,1,nefis kek tarifi,1,Nefis Revani Tatlısı Tarifi,1,Nefis Talaş Böreği Tarifi,1,Neresidir,1,Nestle,1,Netflix Türkiye,1,News,3,nezaketimizi,1,NHS kanser,1,Nidovirales,1,Nikola Tesla Kimdir,1,Niye kıymetlidir,1,Nöbet 7/24,1,NTV,1,Odysseus’un Destanı,1,Oğuz Haksever,1,oksulluğu,1,okul tatili istanbul valiliği,1,okula dönüş 2019,1,okula dönüş alışverişi,1,okula dönüş kırtasiye alışverişi,1,OKULA DÖNÜŞ WOOHOOBOX,1,okullar ne zaman açılıyor 2019-2020,1,Okullar ne zaman kapanacak,1,Okullar tatil olacak mı,1,Okullar ttil mi,1,okulların açılmasına geri sayım,1,Okulların açılmasına kaç gün kaldı,1,okulların açılmasına kaç gün var,1,Okulun İlk Günü,1,Onur Yürüyüşü,1,Optimar,2,ORC,1,Orc anket sonuçları,2,ORC Yerel Seçim Anket,1,Orkoz nedir,1,Orta Doğu,1,Ortadoğu,1,ortak canlı yayın ne zaman,1,Oslo,1,Osman Arslan,1,Osmanlı,2,osym,1,osym giris,1,otomatik güncelleme,1,otomobil,1,Ottoman Airport,1,OY,1,oy oranları,1,Oyuncak,1,Oyuncak Videoları,1,oyunu kullan,1,ödev yapmayan çocuk,1,ÖGG 79 sınav sonuçları,1,ögg sınav sonuçları,1,ögg sınav sonuçları ne zaman,1,Öğretmen Maaşı,1,Ölüm tarihi ve yeri,1,önemli olaylar,1,ösym ais,1,ösym giriş,1,ösym giriş yerleri,1,ösym gis,1,ösym sınav yerleri,1,Öykü Gürman,1,özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama,1,özel sektör,1,Özkan Meydan,1,Pakistan Başbakanı Imran,1,Pakistan Dışişleri,1,Pancar turşusu nasıl yapılır,1,parçala,1,paris canlı izle,1,patates,2,Pazartesi,1,pejmürde,1,Pejmürde ne anlama geliyor?,1,Pejmürde ne demek,1,Pentagon,1,Peters,1,peynir ve yoğurt,1,Piar,1,Pir Mehmet Çeşmesi,1,Pir Mehmet Çeşmesi nerede,1,PKK,1,Politika,6,Porsiyon Miktarı,1,Prens Harry,1,PTT Messenger,1,Putin,3,PUTİN,1,Putin sana ne yaptı,1,rahatlatıcı video,1,Ramazan ayı,1,Ray Wilson,1,Recep Tayyip ERDOĞAN,3,Reis,1,relaxing,1,resmi gazete,1,Reuters,1,Revani Nasıl Yapılır,1,Reyhanlı,1,Reynmen,1,REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ,1,Reynmen Spotify,1,Rızık dua,1,Ricky Martin,1,Romantik,1,Romanya,1,Rusya,1,Rusya Devlet Başkanı,2,Rusya Savunma,1,Rüya Tabiri Hangi Durumlarda Yapılır,1,Rüya Yorumları,1,Rüyada köpeklerin saldırdığını görmek,1,Rüyalar neye Göre Yorumlanır,1,S-400,2,S600 fiyatı ve vergiler,1,S600 Maybach kaç para,1,S600 Maybach ne kadar,1,saat kaç,1,saat kaçta,2,saat kaçta açılıyor,1,saat kaçta kapanıyor,1,Saatler geri alındı mı,1,saatler ileri alındı mı,1,saatler ne zaman geri alınacak,1,Sabah Namazı Nasıl Kılınır,1,Sabah uyanmak,1,sağlık,11,Sağlık Bakanı 00:30,1,Sağlık Bakanlığı,1,Sağlık Bakanlığı KPSS 2020,1,sağlık bakanlığı portal,1,sağlık bakanlığı sigara bıraktırma sertifikası,1,Sağlık Haberleri,12,Sağlık Personel alımı,1,sağlıkta çağdışı kalmışlık,1,Sakarya,1,saman,1,Samsun,3,Sanat,1,Sanayi ve Teknoloji Bakanı,1,Sarah Sanders,1,Sarı yelekler canlı yayını,1,Sarı Yelekli,1,satisfying video,1,Satürn Gezegeni,1,Satürn Gezegeni Nasıl,1,Savaş,1,sayılar hangileri,1,Sayısal Loto en çok çıkan sayılar,1,sbp thsk gov tr course view,1,secimden sonra dolar yükselir mi,1,seçi anket,1,seçim,3,seçim anket,2,seçim anketi,1,seçim anketine katıl 2019,1,Seçim Haber,2,Seçim sonrası dolar 10 lira olur mu,1,seçimden sonra dolar ne olacak,1,seçime girecek partiler listesi,1,sel baskını,1,sel bastı,1,Sen Anlat Karadeniz,1,sen de katıl,1,Sentrozam ve Özellikleri Nedir,1,Series A,1,Serkan Baran,1,Ses Kısılması Nedir,1,Ses Neden Kısılır Tedavi Şekli Nasıldır,1,sevgi pınarlarımızı kurumaktan koruyan,1,sevgili,1,Sevgililer Günü,1,Seyahat,1,Seyhata,1,Sherlock Holmes,1,Sıcak Soğuk limonata tarifi,1,sıkılmaz mı,1,Sınav Başarı Duası,1,sınav duası,1,sınav yerleri,1,Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar,1,Sınavına girerken okunacak kısa dualar,1,Siber Dünya,1,Siber Kapasite Artırımı Programı,1,Siber Yıldız,1,sigara bıraktırma kursu 2019,1,sigara fiyatları güncel,1,sigara zam,1,sigara zam 2019,1,sigara zam fiyatları,1,Sigara zamları,1,Sigara zammı,1,sigara zammı 2019,1,Sigaraya zam,1,sigaraya zam geldi,1,sigaraya zam son dakika 2019,1,Simontox,1,Sinan Tuzcu,1,Sir John Tenniel,1,Sisi,1,sismometre,1,Sivas Madımak,1,Siyah Kıta,1,Siyah Kıta Neresidir,1,siyaset,3,Siyaset Haberleri,3,Siyonizm,1,slime,1,slime asmr,1,slime challenge,1,slime satisfying,1,slime videos,1,soğan,1,Sokak Yürüyüşü,1,son anket,4,Son Dakika,20,Son Dakika Deprem,1,Son Dakika Haber,2,Son Dakika Koronavirüs Haritası,1,Son Depremler,1,SONAR,1,Sonar anket sonuçları,1,sorgulama,1,sosyal,1,Sosyal medya,1,Sot Lu Pan,1,South China Morning Post,1,sömestr tatili,1,Spal-Roma 2-1,1,Spor,1,SSK,1,Su Altında Örümcek Yaşar mı,1,Suriye,5,Suriyeli,1,survivor,2,Survivor 2019 hangi ülkede çekiliyor,1,Survivor 2019 sahilleri neresi,1,Survivor 2020,4,Survivor 2020 saat kaçta başlayacak,1,Survivor 2020 sahiller,1,Survivor 2020 Ünlüler,2,Survivor 2020 Ünlüler Takımı Kadrosu,1,Survivor hangi günler,1,survivor ne zaman başlayacak,3,Suud,1,Suudi Arabistan hükümeti,1,Süleyman Soylu,2,Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet,1,Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler,1,Süper Lig,1,Sürpriz,1,Süt,1,Süt Sağma Makinesi Nedir,1,Swissotel The Bosphorus,1,Sylvester Stallone,1,sypd sağlık gov tr,1,Şampiyon,1,Şans topu,1,Şans topunda en çok çıkan numaralar,1,şarj merkezi,1,şefkat damarlarımızı,1,şiir,1,Şimdi saat kaç,2,şişelenmiş su,1,ŞOK marketleri,1,Tabakhane,1,tabela,1,tahmin,1,takipçi mi,1,talaş böreği,1,talaş böreği hangi yöreye ait,1,talaş böreği masterchef,1,tanpa iklan terbaru,1,Tapınakçılar,1,tarif,1,Tarih,1,Tarihte Bugün 17 Şubat,1,Tarihte bugün 18 Şubat,1,tarkan,1,Tatil Yerleri,2,Tavuğun Buzu nasıl çözülür,1,Teka,1,Tekirdağ,1,Teknoloji,8,Teknoloji haber,1,Teknoloji Haberleri,15,teknoloji transferi,1,telefon,4,Telefon Alırken dikkat edin,1,televizyon,1,Temizlik Benim İşim,1,Temizlik Benim İşim Bugün Neden Yok,1,Teravih namazı,1,Teravih namazı nasıl kılınır,1,teselli ikramiyesi nedir,1,Testi Nerede Yapılıyor,1,TFF,1,Thunberg,1,ticaret bakanlığı market şikayet,1,Timisoara,1,TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu,1,Tohum Kabuğu,1,Toki,1,TOKİ 100 Bin sosyal konut kura çekilişi,1,Trabzon,1,TRT EBA,1,trt eba frekans,1,trt eba tv frekans bilgileri,1,TRT EBA TV kurulumu,1,TTNET telefon,1,TTNET telefon çekmiyor,1,tubateb,1,tubateb cevapları,1,tubateb son test cevapları,1,tubatis,1,Tuki,1,turizm,1,Turkcell müşteri hizmetlerine kisa yoldan bağlanma,1,Tuz tüketimi,1,tüm Migros marketleri,1,türk akımı,1,türk telekom,1,türk telekom arama yapmıyor,1,Türk Telekom Cep Telefonu çalışmıyor,1,Türk Telekom hatlar çalışmıyor,1,Türk telekom Müşteri Hizmetleri,1,türk telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma,1,Türk Telekom Neden Çekmiyor,1,türk telekom neden çekmiyor 2019,1,Türk telekom neden şebeke yok,1,Türk yatırımcı Heyeti,1,Türkiye,1,Türkiye Cumhuriyeti,1,Türksat 4A Uydu frekansı,1,Türksat güncelleme,1,Türksat otomatik arama,1,Türksat Uydu Frekansları,1,Tüvtürk Randevu,1,TV 8 YAYIN AKIŞI,1,tv uydu frekans bilgileri,1,tv8,2,Ufka Yolculuk,1,Uğur Pektaş,1,Ulaş Tuna Astepe,1,ulaşım ağlarının yetersizliği,1,Uluslarası Öğrenciler Mezuniyet Töreni,1,uterus nakli,1,uyandırma şarkısı,1,Uzak Doğu,1,Uzaktan Eğitim Platformu,1,Uzun Menzilli,1,Üçüncü cemre nereye düşer,1,Üçüncü Havalimanı,1,Ülke Tv Canlı Yayın İzle,1,Ünlüler Takımı,1,ünlülerin doğum tarihi,1,Vedat Milor,1,Venezuela,1,vezirajans,1,Vezirkopru,1,vezirköprü,1,Vezirköprü Haber,1,Vezirköprü Meşeli,1,Video,1,Virüsleri Fark etmenin yolu,1,Vizesiz gidilen ülkeler listesi,1,Vladimir Putin,2,Volkan Konak,1,Wallace McCain,1,whatsapp geçmiş olsun mesajları,1,Yandaş Medya,1,Yapay Zeka,1,Yarın okullar tatil mi,1,Yasa,1,Yassıada,1,Yaşam Haberleri,16,Yaz Tatili,1,yazarı kim,1,Yellow Vests,1,Yemek,3,Yemek Haberleri,1,Yemek Tarifleri,6,yeni diziler,1,yeni dizisi,1,yeni logo,1,yeni sigara fiyatları 2019,1,Yeni Zelanda,1,Yerdeğiştirme,1,Yerel,1,Yerel seçim,4,Yerel Seçim Anket,1,yerel seçim anket sonuçları,4,Yerel Seçim anketi,1,Yerel seçim anketi 2019,1,Yerel seçim anketleri son durum,1,Yerel Seçim Sonuçları,2,Yerel seçimler,1,Yerli otomobil,1,yeşil biber içinden çıkan,1,yılbaşı bilet sorgulama,1,Yılmaz Erdoğan,1,YKS,1,YKS sınav yerleri,1,yol tarifi,1,Yorum,2,YouTube,2,Youtube Seo,1,youtube seo nasıl yapılır,1,youtube seo teknikleri,1,Youtuber Enes Batur çalan şarkı,1,ysk seçime girecek partiler 2019,1,Yunan,1,Yunus emre kimdir,1,Yunus emre kimdir kısaca hayatı,1,Yunus emre kimdir ödev,1,yut,1,Yutak nedir,1,Yüksek oranda doymuş,1,Zeka Geliştiren,1,ziraat bankası 0.98 konut kredisi şartları,1,ziraat bankası ile çalışan konut firmaları,1,Ziraat Bankası konut kredisi,1,ZOOM Cloud Meetings,1,Zoom uygulaması,1,
ltr
item
Vezir Ajans: Humint nedir, nasıl kullanılır? MİT ve CİA'nın kullandığı yöntem detayları
Humint nedir, nasıl kullanılır? MİT ve CİA'nın kullandığı yöntem detayları
https://1.bp.blogspot.com/-SiTm_GpMGZg/WujA4N7uJSI/AAAAAAAAA0c/fkKdx60m20cvVYQwmm01iIagIBer9ccowCLcBGAs/s320/siber-istihbarat-nedir-620-x-350.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SiTm_GpMGZg/WujA4N7uJSI/AAAAAAAAA0c/fkKdx60m20cvVYQwmm01iIagIBer9ccowCLcBGAs/s72-c/siber-istihbarat-nedir-620-x-350.jpg
Vezir Ajans
https://www.vezirajans.com/2018/05/humint-nedir-nasl-kullanlr-mit-ve-ciann.html
https://www.vezirajans.com/
https://www.vezirajans.com/
https://www.vezirajans.com/2018/05/humint-nedir-nasl-kullanlr-mit-ve-ciann.html
true
5940371728034123998
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy