5816 nolu kanun nedir - Vezir Ajans

5816 nolu kanun nedir

5816 nolu kanun nedir? İşte bu makalemizde ela alacağımız konu başlığımız. 5816 nolu kanun " Atatürk’ü Koruma Kanunu " olarak da bilinmektedir. Kanun gereği Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimselere yönelik uygulanan cezayı belirleyen bir kanundur. 5816 nolu kanun " Atatürk’ü Koruma Kanunu" 5 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5816 nolu kanun " Atatürk’ü Koruma Kanunu" Maddeleri;

Atatürk’ü Koruma Kanunu Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıda fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Atatürk’ü Koruma Kanunu Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Atatürk’ü Koruma Kanunu Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.
Atatürk’ü Koruma Kanunu Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Atatürk’ü Koruma Kanunu Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKTI?

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında uygulamaya konan bu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.