Faşizm nedir - Vezir Ajans

Faşizm nedir

Faşizm nedir işte kısa makalemiz.. İtalya’da, Musolini’nin önderliği altında 1919’da başlayan, adını 1922 – 1943 yılları arasında iktidarda bulunan partiden alan, sendikalara, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmek amacını güden, tüm yetkilerin tek partinin ve tek kişinin elinde toplandığı düzene verilen addır. 

Diğer bir anlamı da demokratik düzen yerine aşırı, çarpıtılmış bir ulusçuluğa dayanan bir baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti diye bilinir. 

Ancak İslami anlayış bu terimin dışındadır! Asla İslami devlet erklerine hitaben böyle bir ifade kullanılamaz!