Reyhanlı'daki bir Suriyeli okulunda öğrenim gören öğrenciler - Vezir Ajans

Vezir Ajans

Vezir Ajans | Anlık Haber

6 Mart 2019 Çarşamba

Reyhanlı'daki bir Suriyeli okulunda öğrenim gören öğrenciler


İç savaş mağduru bu gariban çocuklar, elbette ki suçsuz ve masumdurlar. Bu davranışları onlar için basit bir oyundan ibarettir. 

Fakat bu çocuklara bu ülkenin ulusal önderini anlatmayan, öğretmeyen, tanıtmayan eğitimciler ve devlet yetkilileri, sizlere laflar hazırladım. Onlara, ulu önder Atatürk’ün yalnızca Türkiye cumhuriyeti ve Türk milleti için değil, tüm mazlum ve gariban ülkelerin umudu olduğunu idrak ettirmediğiniz için bu işten sorumlusunuz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, onun verdiği antiemperyalist mücadele sayesinde kurulduğunu, bilimi ve aklı rehber edinerek nasıl bir milleti yok olmaktan kurtardığını anlatmayarak hatalısınız. Atatürk'ün zamanında savaşarak kovduğu bu emperyalistlerin, şimdilerde kendi ülkelerine nasıl bela olup bölmeye çalıştığını göstermeyen, bu çocuklara "kendi ülkenizin Atatürk’ü olun" düsturunu aşılamayan sizlersiniz.

Suriyeli, Afgan, şu, bu... Bütün çocuklar mazlumdur, hepsi mağdurdur, hepsi emperyalist gölge altındadır. Atatürk ve ilkeleri ise tüm bu çocukların umududur.