Sağlıklı Olduğunu Nasıl Anlarsınız? - Vezir Ajans REKLAM

Sağlıklı Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Ellerini başının hizasına kaldırabiliyorsan sağlıklısın!

Ayakta duruyorken aniden, kollarını kırmadan, kırmadığın dizlerine ellerini bastırabiliyorsan sağlıklısın!


Dizüstü yerde oturuyorken, başını yere koyabiliyor ve kalbin beynine daha rahat kan pompalayabiliyorsa sağlıklısın!


Yerden ve sağındaki veya solundaki yükseltilerden destek almadan, olanca ağırlığını dizlerine yükleyerek ayağa kalkabiliyorsan sağlıklısın! 


Sağ ayağın parmaklarının üzerinde geriliyken sol ayağının üzerine dizüstü oturabiliyorsan sağlıklısın!


Boynunu gerdirerek başını sağa ve sola döndürebiliyorsan sağlıklısın!


Tüm bunları uzunca bir süredir tekrar edebiliyorsan, bunları hiç yapmayan doktorlar tedavi için sana gelsinler!


Daraldığında "Allah" de, geç; gerisini O halletsin!


Bunları yapmayan psikologlar, tedavi olmak için sana gelsinler!


Bunları, inanarak ve kesintisiz yapabiliyorsan otur, sana bu emsalsiz nimeti lütfedeni sena et, tesbih et..


O'na hamdet, şükret!