AŞURE GÜNÜ SIKINTI- FAKİRLİK - HASTALIK - AF VE MAĞFİRET İÇİN
AŞURE günü yapılacak ibadet ve faziletlerini kısa kısa bu paylaşımda sizler için yazmaya çalıştık..
________________
AŞURE GÜNÜ ORUÇ;
Her kim muharremin 9-10 unda oruç tutarsa 2 yıl ibadet etmiş olur, her kim bunu duyurursa 80 yıl ibadet etmiş olur...
Hadisi Şerif
Aşure günü de, tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte tutmalıdır.
________________
AŞURE GÜNÜ NİYET VE HAYR İSTEKLERİN KABULÜ İÇİN;
Aşure gününde 786 besmele-i şerif her ne niyet üzerine okunursa kabul olur...
Aşure günü akşamla yatsı arası 40 Fatihayı şerif ne niyet üzerine okunursa kabul olur..
________________
RIZIK BOLLUĞU;
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır
"Kim kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa, cenabı Hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir"..
rumüzül ehadis sh446/5568
Bazı zatlar "evde ihtiyaç bilhassa gıda maddeleri o gün alınınca evde sene boyunca eksikliği görülmez" demişlerdir....
________________
AŞURE GÜNÜ NAMAZI; GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI;
Aşure Günü Namazı,Aşure Günü Namazı Kılınışı
İbni Abbas tan rivayet ediliyor
Kim aşure günü 4, rekat namaz kılar da
her rekatında fatiha dan sonra 50, ihlas okursa,
Allah ü Teala geçmiş ve gelecek 50 senelik günahlarını bağışlar ve Mele i Ala da cennette onun için nurdan bir kürsü bina eder,
Aşure gecelerini ibadetle ihya eden melekler mukarrabin gibi Allaha ibadet etmiş sayılır..
AŞURE GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR
Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA'den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHivela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa
Bu kişi öldüğü zaman ALLAH'u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz.
Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir.
Nitekim hadîs-i kudsîde
بِالْفَرَرئِضِ نَجَى مِنِّى عَبْدِى وَ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ
Farzlarla kulum benim gazabımdan azabımdan kurtulur.
Nâfilelerle bana (benim rızama) yaklaşır. buyurulmaktadır.
Böylece nâfile ibâdetleri yerine getirmek mecbûrî olmamakla beraber, bu ibâdetler kulu Allah'a yaklaştırmaktadır.
O halde değerli Müslüman Kardeşlerim mânevî mertebelere nâil olmak isteyen herkes, bu tarif edilen ibâdetleri imkân nisbetinde yerine getirmelidir. Yapılmadığı takdirde ise, mânevî bir mes'ûliyeti yoktur.
________________
AŞURE GÜNÜ ŞİFA İÇİN;
Gül suyunu kaseye koyup 7 tane Fatiha Sûresi (her okuyuşta besmele ile) okuyup her okuyuşta üfleyip sonrasında bu gül suyunu önce saçlarımıza sonra ellermizle yüzümüze sürüyoruz. Tüm hastalıklardan arınıp korunmak için..
SÜRME;
Tedavi niyetiyle sürme sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)
___________________
SON NEFESTE İMANLA ÖLMEK İÇİN;
Aşure günü 7 kere Tevbe suresinin son ayeti okunursa iman ile ahirete göçülür..
Tevbe 129.ayeti
“Bismillahirrahmanirrahim Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym”
_________________
FAKİRLİK GÖRMEMEK İÇİN;
Aşure günü Vakıa suresini okuyan kimse fakirlik görmez..
İkramda bulunulmalı:
Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.
_________________
Aşure günü Rahman suresini okuyan kişiye cennet vacip olur..
_________________
GÜNAHLARIN AFVI İÇİN;
Aşure günü 313 defa La'ilahe illa ente subhaneke innii küntü minezzalimiin duası okunur..
"Ya Rabbi, razi olmadıgın Şeylerden ne yapmIssak hepsini affet.. AMIN..
Aşure gününde günahlarımızın affı için Bol bol istiğfar çekilir...
Belki bedenin... Belki de ruhundur kıvranan...
Belki de bin bir türlü muamma...
Her ne durumda olursan ol diline yakısır bu ..Dua.. "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiin..
______________
AŞURE GÜNÜ SELAM;
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmakta
"Her kim aşüre gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verise, O kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.. "
Şir'atül islam şerhi sh 217
__________________
SADAKA;
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmakta
"kim ki Aşüre günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa, Cenabı hak ona "Uhut dağı" kadar sevap verir. ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur."Şir'atül islam sh 217
__________________
AŞURE GÜNÜ GUSUL (BOYABDESTİ);
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur..
"Aşüre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez.
Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) ( ve şifa bulur) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
diğer bir hadisi şeriflerinde:
"Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz"Şir'atül islam-Riyazüz-salihin
________________
HASTA ZİYARETİ
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur..
o gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur .Aşüre günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur."
AŞÜRE RİSALESİ
________________
AŞURE GÜNÜN SUYUN ZEMZEM AKMASI;
"kim ki Aşüre ggünü gusledecek olursa Anasından doğduğu gün gibi, cenabı hak onu günahlardan temizler."Şir'atül islam şerhi sh 218
Allah dostları bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir.
"Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. bu nasıl olur ? denirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.
Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır.
Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder.
ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur . Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır. ruhul beyan c.4 sh.83
________________
AŞURE GÜNÜ AKRABA ZİYARETİ;
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;
"kimki akrabaları ile ilişkisin kesmiş iken Aşüre günü onları ziyaret ederse Allah'ü Teala ona Zekeriyya (A.S) ve İsa (A.S)ın nasibini verir.
ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygamber Aleyhimüselam komşu eder. Şir'atül islam şerhi sh 217
________________
AŞURE GÜNÜ İLİM MECLİSİNDE BULUNMAK;
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;
"kim ki Aşüre günü Allah'ı anan bir topluluğa gider, onlarla 1 saat bulunursa,Onu cennetine koymak Allah üzerine haktır.
Şir'atül islam sh 217