Hicri yılbaşı olarak Muharrem ayının birinci günü kabul edilir. Aslında peygamber Efendimiz hicreti Rebiyülevvel ayında yapmıştır. Muharrem ayının birinci ay olarak seçilmesine bilmediğimiz hangi özellikleri sebep olmuştur acaba?

Cevap: Muharrem ayı tarih boyunca yaşanan özellik ve güzelliklere sahne olmuştur. Geçmiş peygamberlerin düşmanlarından kurtuluş mucizeleri hep Muharrem'in 10'unda yaşanmıştır. Hz. Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulması, Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinden korunması gibi büyük mucizeler hep Muharrem'in 10'uncu gününde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı Peygamberimiz (sas) de Muharrem ayını Ramazan'dan sonra gelen en kutsal ay olarak haber vermiştir. Ayrıca ilk muhacir kafilesi de Muharrem ayında yolda çıkmış, böylece ilk hicret kafilesini de yola çıkaran Muharrem ayı birinci ay olarak seçilmeye layık görülmüştür. Ne var ki tarihin derinliklerinden gelen bunca sevindirici olaylara sahne olmakla kalmamış, daha sonraları 61 tarihinde vicdanları sızlatan üzücü olaylar da 10 Muharrem'de cereyan etmiş, Ehl-i Beyti'nin yetmiş iki eşsiz büyüğü Hz. Hüseyin'le birlikte 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edilmiştir. Bu olay da 10 Muharrem'i gönül yakıcı, vicdan sızlatıcı ıstırap günümüz haline dönüştürmüştür.(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü Teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tövbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakup’un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]