Ahmak kime denir, ahmak kelimesinin sözlük karşılığı şu şekildedir;

Ahmak Sözlük Anlamı:

Aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneğ i olmayan, zekâsı pek gelişmemiş, aptal, bön, budala kimseye ahmak denir.