Mesele yeni bir parti kurmak yeni bir soluk mu yoksa, sinsice planlanan yeni bir oyun mu? Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 yılında yapılacak, geri sayım hızla sürüyor. Uzun zamandır dillendirilen Erdoğan'ın yenilmezliğini bitirmek isteyen bir el parti içinden parti çıkarma  peşinde şeklinde dedikodular gerçek olmaya başladı. Ak Partiden ayrılanlar yeni bir oluşum peşinde mi yoksa amaç birilerine hizmet etmek mi?

Uzun vadeli planlardan biri yine sahnelenmeye başladı. Belli başkentlerde tezgahlanıp uygulamaya başlanan planlardan bir yenisi ile karşı karşıyayız. Finansal kaynağı Yahudi para babaları, fikri altyapısı ise yine Yahudi ihtilalciler tarafından sağlanan “böl, parçala, yut” politikasının en ağır şekilde uygulamaya konulduğu yer, hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz coğrafya.. Bu politikaları icra etmek için de, öncelikle sadık bir bürokrat zümre oluşturmak, doğrudan işgal ve katliam politikaları uygulamak yerine, devlet bürokrasisi içerisinde oluşturdukları küçük yapılanmalar ve siyasi oluşumlar ile meşru iktidarı yıpratmak ve zor durumda bırakmak!

Diğer yandan “Şarkiyatçılık Dernekleri” ve “eğitim kurumlan” adı altında yürütülen misyonerlik faaliyetlerine de hız verilmişti. Mesela Paris’te “Alliance Israelite Universelle” adıyla faaliyete başlayan eğitim örgütlenmesi, geleceğin devlet adamlarını yetiştirmek için Osmanlı coğrafyasını bir ahtapot gibi sarmıştı. Derin iktidarın küresel efendileri, Osmanlı başkentine gönderdikleri ‘Şarkiyatçı’ kılıklı ajanlar eliyle, saraya muhalif çeşitli gizli cemiyetler kurdular. Böylelikle, imparatorluk tebaasının biat kültürüyle halife/padişaha kendi rızasıyla vermiş olduğu egemenlik gücünü, kökü dışarıya bağlı azınlık bir zümre eliyle gasp etmek istiyorlardı. Bu uluslar arası toplumsal mühendislik faaliyeti, Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulmasıyla sağlanmıştı. Derin iktidar savaşının bir diğer ayağı ise, Batının  seküler yaşam tarzı ve yeni fikirlerin yayılıp yerleşmesi için, dönemin gazetelerinin bir “psikolojik savaş” aracı olarak kullanılmasıydı.