Süt veren hayvanları elle sağmak için harcanan zamanın çokluğu göz önünde tutularak, bu işi mekanik bir şekilde yerine getiren makineler yapılmıştır. Sağma makinesi, emme-basma prensibiyle çalışır. Bu çalışma anasının memesini emen bir süt danasının ağız hareketleri… Devamı