Hücreler farklı görevleri gerçekleştiren çok sayıda organel denilen yapılara sahiptirler. Bu yapılar hücrenin çeşidine ve yaptığı işe göre bazı hücrelerde bulunurken bazı hücrelerde bulunmazlar. Sentrozom hücrelerde hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüllerin… Devamı