İç savaş mağduru bu gariban çocuklar, elbette ki suçsuz ve masumdurlar. Bu davranışları onlar için basit bir oyundan ibarettir.  Fakat bu çocuklara bu ülkenin ulusal önderini anlatmayan, öğretmeyen, tanıtmayan eğitimciler ve devlet yetkilileri, sizlere laflar hazı… Devamı