Türkiye'nin, her biri yarım asrı aşan temel sorunları vardı; ekonomik geri kalmışlık, terör, Doğu'nun yoksulluğu, ulaşım ağlarının yetersizliği, sağlıkta çağ dışı kalmışlık, muhafazakar kesimlerin ötekileştirilip baskılanması, askerî vesayet, devlete paralel y… Devamı